Máy phun sấy tạo hạt

  • Công dụng: Sấy và tạo hạt từ dung dịch.
  • Máy phun sấy tạo hạt có 3 nguyên lý phun và tạo hạt. Tên gọi các nguyên lý được đặt theo hướng phun dung dịch với vị trí và dòng di chuyển của vật liệu sấy

a/ Phun đỉnh: Súng phun dịch được bố trí phía trên, dịch phun xuống phía dưới, ngược chiều với vật liệu sấy và dòng khí sấy. Công dụng: Tạo hạt bằng cách kết dính các hạt bột mịn.

b/ Phun đáy: Súng phun dịch được bố trí phía dưới, dịch phun theo hướng thẳng đứng, cùng chiều với vật liệu sấy và dòng khí sấy. Công dụng: bao hạt pelett (hạt pellet đã được tạo truớc bằng máy vê viên) bằng dung dịch huyền phù hoặc đường.

c/ Phun ngang: Súng phun dịch được bố trí sát phía trên đĩa quay, dịch phun theo hướng nằm ngang, tiếp tuyến với đường kính gần mép ngoài của đĩa, cùng chiều với vật liệu sấy. Công dụng: Bao viên bột, bao huyền phù hoặc bao viên đường.